scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

'Spaarplan' F1 goedgekeurd

Gepubliceerd op 12 december 2008 door Jo Vleugels

Het "World Motor Sport Council" van de FIA heeft vandaag in Monaco de handtekening gezet onder een accoord om de kostenbesparing in de Formule 1 door te zetten.
Een deel van de besparingen zal reeds in 2009 ingaan. De grote wijziging komt echter in 2010 als de autofabrikanten verplicht zijn om privé-teams voor maximaal 5 miljoen per jaar een complete aandrijflijn met motoren te leveren. Het is de vraag of het voor de fabrikanten in dat geval nog lonend is om zelf te ontwikkelen of om ook van een vreemde leverancier gebruik te maken.

De totale kosten voor de teams zullen ongeveer 30% minder zijn. Die grote besparingen komen onder meer doordat er een maximum wordt gesteld aan het aantal personeelsleden.

In elk geval worden er in 2009 al veel minder kilometers gemaakt. Het testen tijdens het seizoen is HELEMAAL afgeschaft. Dat wil dus zeggen dat er vanaf januari - als de nieuwe modellen worden gepresenteerd - nog slechts ongeveer acht weken blijven om te testen tot aan de eerste race in Australië. Wel worden de trainingsmogelijkheden op de vrijdag voor de race verruimd.

Er zijn nogal wat veranderingen op komst: in 2009 moeten motoren 3 raceweekends meegaan en de prijs voor motoren mag maar 50% bedragen van de kosten in 2008. Met uitzondering van Renault mogen alle andere motoren-leveranciers de motoren dit jaar niet verbeteren en moet het toerental terug naar 18.000 toeren. Ontwikkeling van de motor tijdens een seizoen is verboden. Per coureur mogen hooguit 8 motoren voor de races en 4 voor de tests gebruikt worden.

Begin 2009 wordt de nieuwe wetgeving voor de aerodynamica van kracht. Windtunnels mogen maximaal 60% modellen kunnen testen en met hoogstens 50m per seconde kunnen werken. Teams zijn verplicht begin volgend jaar met nog meer kostenbesparende maatregelen te komen. Elk team is verplicht zes weken per jaar vakantie te houden. Tijdens deze zes weken moet de totale ontwikkeling stil liggen.

Ook in de pitbox komen wijzigingen. Om spionage te vermijden zijn de teams verplicht alle informatie tijdens de race over banden en benzine openbaar te maken. Strategische races zullen daarmee vermeden worden.

Over het voorstel van Ecclestone om met medailles in plaats van punten te werken wordt nog nagedacht. Men stond er niet negatief tegenover, maar er moest eerst nader onderzoek gedaan worden.

Na 20 december wordt over de te gebruiken motoren besloten. In elk geval mag de bouwwijze voor de seizoenen 2010, 2011 en 2012 niet veranderd worden. Ook zijn er regels betreffende minder vrije mogelijkheden op het chassis van kracht. In 2010 wordt de bandenwarmer verboden en moet elk team hetzelfde telemetrie en radiosysteem gaan gebruiken.

Een verrassende uitspraak: per 2010 mag er niet meer getankt worden tijdens de race. Men denkt nog na over de mogelijkheden om de raceafstand te verkorten of de tijdsduur in te krimpen.

Vanaf 2010 volgen overigens nog strengere regels, die moeten echter eerst nog verder uitgewerkt worden.

Jo Vleugels